ภาพข่าวกิจกรรม


เข้าเยี่ยมคารวะ จก.วศ.ทบ.
พล.ต. ไตรจักร์ นาคะไพบูลย์ ผบ.ศศท. พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา ศศท. เข้าเยี่ยมคารวะ จก.วศ.ทบ. ณ วศ.ทบ.
14 พ.ย. 2561
สอบสายงานสัสดี เลื่อนฐานะฯ
พล.ท.ปราการ ปทะวานิช ผบ.นรด. พร้อมคณะตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือก จ.ส.อ. สายงานสัสดี เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี 2562 (ภาควิชาการ)
7 พ.ย. 2561
เข้าเยี่ยมคารวะ จก.สส.
พล.ต. ไตรจักร์ นาคะไพบูลย์ ผบ.ศศท. พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา ศศท. เข้าเยี่ยมคารวะ จก.สส. ณ สส.
1 พ.ย. 2561
เข้าเยี่ยมคารวะ จก.สก.ทบ.
พล.ต. ไตรจักร์ นาคะไพบูลย์ ผบ.ศศท. พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา ศศท. เข้าเยี่ยมคารวะ จก.สก.ทบ. ณ สก.ทบ.
1 พ.ย. 2561
เลี้ยงอำลาทหารกองประจำการ
พล.ต. ไตรจักร์ นาคะไพบูลย์ ผบ.ศศท. เป็นประธานในงานเลี้ยงอำลาทหารกองประจำการ ที่ครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุน ณ ศศท.
31 ต.ค. 2561
เข้าเยี่ยมคารวะ จก.พธ.ทบ.
พล.ต. ไตรจักร์ นาคะไพบูลย์ ผบ.ศศท. พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา ศศท. เข้าเยี่ยมคารวะ จก.พธ.ทบ. ณ พธ.ทบ.
30 ต.ค. 2561